Your browser doesn't support the features required by impress.js, so you are presented with a simplified version of this presentation.

For the best experience please use the latest Chrome, Safari or Firefox browser.

Какво трябва да знаем, за да развиваме законна дейност чрез своя уебсайт и как да не бъдем отговорни за действията на потребителите?
адв. Венета Донова
Ще разгледаме:
Нормалните хора
Правото
Договор
=
съгласие
Как се сключват?
Електронно изявление
словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията
Електронен документ
електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано
С кого?
Съдържанието на договора

Общи условия
Общите условия са удобни за:
Задължения
Услуги на информационното общество
такива услуги, … които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на услугата
Постоянно достъпна информация
Информация при сключване на договора
Още информация...
съхраняване на информация в крайното устройство на потребителя и достъп до нея
(т.е. „кукита”)
И още информация...
Лични данни
всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци
Права на потребителите
Други задължения във връзка с лични данни
И още информация...
Информация при продажби
И...

друга информация... :)
Потребителско съдържание
Услуги, свързани с потребителско съдържание
Два основни принципа
Scarlet Extended и Netlog
Достъп, пренос и търсене
Кеширане
Хостинг и линкинг
Хостинг и линкинг
Узнаване
Уведомяване
Компетентните органи

най-вече МВР, прокуратурата и съда
(но има и други)
Какво да правим, когато получим искане от тях?
В заключение:

Общи условия
Регистрация в КЗЛД
Юрист